Zlatý_věk

Jak nahoře tak dole

lg_medy.gif (2537 bytes)

Podmínky prosperity.

22.01.2012

26
27
28

Vše má své příčiny i následky, aby nastal nějaký jev, musí být splněno třeba těch příčin více. Pokud jde o prosperotu společnosti, Musí být splněna jedna základní: prosperitu si musí všichni přát a usilovat o ni. Z toho se pak odvíjí podmínky další. Pro život je nutná čistá voda a čistý vzduch. Pro existenci společnosti je toho více, musí se řešit několik úrovní a na každé podobné podmínky. "Jak nahoře tak dole" znamená, že podmínky platí pro lidskou realitu i duchovní svět.
První podmínkou je, že každý subjekt, tedy bytost i skupina, mají své jméno, identitu, nikdy jednají pod jinou identitou a na jméno je vázán kredit, obliba, podle jednání. Hodnotící hledisko si vytváří buď každý sám nebo je dáno shodou mezi souvěrci a v rámci skupiny. Každý jedná sám za sebe bez servisních služeb.
Druhou podmínkou je, že se pracuje pouze tolik, kolik je zapotřebí. Pokud se pracuje více, vzniká krize z nadvýroby. Směna zboží musí být plynulá tak, aby zboží i služby byly přístupné a využité. Velmi důležité jsou zde peníze a celý finanční systém. Peníze jsou oběživo, jejich odčerpání z oběhu působí problémy.  
Třetí podmínkou jsou správné informace. Hodnota informace je srovnatelná s hodnotou peněz. Musíme si hlídat i své myšlenky, které vysíláme, ty musí být pravdivé, jinak pravda není k dispozici. Nikdo není povinen cokoli sdělovat, pokud ovšem něco sdělí, musí to být pravda. Je problematické posoudit lež vyslovenou s cílem sebeochrany nebo zklidnění vztahů.  
Čtvrtou podmínkou jsou schopní lidé v důležitých funkcích. Schopnosti lidí je nutné rozvíjet, vyzkoušet a využít. Je to úloha nejen školství. Lidské schopnosti rozvíjí rodiny, rody a také spirituální prostředí a kulturní tradice. Člověk musí od svého narození řešit problémy které je schopen zvládnout. Jistě má příležitost.
Pátou podmínkou je vlastní spiritualita, tedy duchovní průvodci a ochránci, které člověka vedou jeho cestou. Vnucování duchovní autority (boha) jiné skupině může být považováno za projev mocenské zvůle. Jde o důsledné úplatnění náboženské a názorové svobody v praxi.
Pátou podmínkou jsou finanční zásady: kdo nemá peníze, nemusí nic platit. Kdo má peníze, může si koupit a zaplatit cokoli. 
Šestou podmínkou jsou mzdy několika profesí pouze paušálem, nikoli podle výkonů. Jde o především požárníky, lékaře, policisty, záchranáře. V opačném případě by oni sami iniciovali problémy a zvyšovali své výkony. 
Sedmou podmínkou je rozdělení peněz na soukromé a veřejné. S tím souvisí zásada limitu nejvyšší mzdy jako 25ti násobku mzdy minimální. 
Sedmou podmínkou je omezení přerozdělování daní a poplatků. Vše, co si může region spravovat sám, na to si ponechá část svých zisků. Jedině sám subjekt dokáže hospodárně spravovat své území a další své zájmy.
Osmou podmínkou je usilování o shodu, místo prosazení vlastního názoru.
Devátou podmínkou je přímá správa bez zástupné moci. Lidé nebudou volit své zástupce, ale jejich programy a schvalovat záměry. 
Desátou podmínkou je společenská smlouva, která obsahuje a veřejně vyhlašuje všechna pravidla správy společnosti a každé skupiny včetně kariérního řádu.