Zlatý_věk

Příčiny úpadku

lg_medy.gif (2537 bytes)

Úpadek je jistý a má své příčiny.

21.01.2012

25
26
27

Vše ve společnosti má své příčiny a je kauzálně spojeno. Jakmile jedna složka společnosti přestane fungovat, rozšíří se problém na celou společnost. Nejlépe společnost funguje v podmínkách harmonie a společenské smlouvy mezi všemi sociálními vrstvami a skupinami. Současný úpadek společnosti není z neznalosti ani nezvládnutí problémů, jde o účelový proces, který má svoji projekci do několika úrovní a do mnoha zájmů, kde zájem obyvatel republiky je pouze jedním z nich. Za rozhodující okolnosti považuji jednak působení andělských kultů s programem apokalypsy a pak jednání správy podle zásad knihy Mein Kampf, což je program zpustošení střední vrstvy, ovšem tento program již své možnosti vyčerpal. Třetím zásadním důvodem úpadku je odvod všech zisků do zahraničí.
Stejně jako funkci počítače řeší hardware i software, stejně tak funkci společnosti řeší realita i duchovno. V realitě ekonomika a správní forma, duchovno řeší informace, vedení a ochranu. Za současných podmínek je naší společnosti duchovní podpora odepřena a apokalyptické andělské skupiny působí pouze rozvrat. Mohli bychom se podívat na Ukrajinu a do Řecka a sbírat tam zkušenosti, protože budeme následovat jejich cestu.   
Jaká je cesta ven? Každý evropský stát bude mít svůj vlastní osud. Někde bude řešit situaci unie, někde stát sám a u nás půjde o ztrátu vlivu unie a státu a vytvoření zcela nového modelu založeného na shodě a solidaritě. Musíme si však počkat, protože řešit situaci bude teprve generace narozena po roce 2002.  
Období do roku 2033 bude ve znamení úpadku naší republiky a ztráty vlivu unie a státu na ekonomiku a události u nás na pozadí střetu zájmu silných skupin.