Zlatý_věk

Skupiny

lg_medy.gif (2537 bytes)

Mezi lidmi řešení systému určitě není.

07.01.2012

23
24
25

Lidem dává informace pro život skupina, do které patří. Naprostá většina lidí patří do některé skupiny s vlastní spiritualitou. Účast ve skupině je na základě společných názorů, priorit a hodnotícího stanoviska. Kdo do žádné skupiny nepatří, stává se potencionálním problémem a je do některé ze skupin zařazen několikerým způsobem. Jednou z možností je vztah se ženou.  
Prostí lidé se problematikou organizace skupiny nezabývají. Mají pouze možnost přijmout psané i nepsané zásady, řídit se jimi a pokud se stanou nositeli těchto zásad, pak mohou nastoupit cestu kariéry. Každá skupina upřednostňuje pouze své vlastní členy a členy skupin servisních, tedy spolupracujících na nižší úrovni, plnící méně důležité nebo problematické úkoly.
Každá skupina s vlastní spiritualitou má nějakou míru, formu hierarchie. Každá skupina má několik sociálních a mocenských úrovní a každá úroveň má svůj životní styl a svá práva a možnosti vlivu. Skupina má svůj kariérní řád, podle kterého svým členům vyšší posty přiděluje.
Rozdělení společnosti do skupin přetrvá a i nadále zde budou skupiny jako nositelky životních hodnot a životního stylu. Bude se jen řešit jejich základní forma a vztah mezi skupinami. Každá skupina má a bude mít svůj vlastní osobní kredit a účast ve skupině bude znamenat také přijetí kolektivního kreditu i viny.
Vztahy mezi skupinami neřeší prostí lidé, ale lidé k tomu povolaní, kteří pro úspěšné splnění svého úkolu získali zvláštní schopnosti a jsou napojeni na vyšší level. Pro skupiny se tito lidé mohou stát nepřáteli. V běžné praxi se tito lidé nazývají reformátory a pracují na všech úrovních, každý na své. Jejich úkolem je reformovat společnost na základě prosazení nových pravidel ve vztazích mezi skupinami a vnesení nových poznatků harmonizujících vztahy a přinášející nové možnosti prosperity společnosti.
Skupiny malé i velké spojují lidi se společnými cíli. Skupiny jsou takto nástrojem k prosazení vlastní vůle pro vlastní elitu. Skupiny pak pro své členy získávají různé výhody. Jde samozřejmě také o obsazování výhodných postů a zaměstnání.