Zlatý_věk

Poselství

lg_medy.gif (2537 bytes)

Každý dnes píše své poselství.

13.12.2011

22
23
24

"Milovaní, všichni se učíte následovat vyšší vize, vize svého Vyššího JÁ JSEM Přítomnost a to bude vyžadovat předání lidské vůle do rukou Božského Plánu. Soustřeďte svou Lásku na to, co se právě děje ve Světě kolem vás, ať je to cokoli, žehnejte tomu a šiřte tuto Lásku, kamkoli a kdykoli jdete." Citát.
Mnoho duchovních skupin nyní vysílá svá proroctví lidem. Proč bych měl zůstat pozadu? Poselství je takové shrnutí, výpis důležitého, priority, nasměrování. Výše uvedený citát je ukázkou mnoha současných poselství, určitě se s mnoha setkáte. Všimněte si, co sdělují, zda konkrétní nebo všeobecné informace a jaké používají pojmy a jaký je obsah jejich pojmů. Pokud jsou psány s velkými písmeny, tak mají zcela jistě jiný obsah. Skupiny, které vydávají jen obecná a všeobecná prohlášení, nejsou v hlavním proudu, nemají vliv na vývoj a teprve až bude rozhodnuto, budou se tvářit, že přesně toto svými obecnými sděleními myslely. Mám se také pokusit o poselství? Napíši rady, které se mohou hodit. 
To nejcennější, co máme, je naše osobnost. Tu jsme si po mnoho milénií budovali snad ve všem živém, co běhá kolem nás, až jsme dospěli k duševní dokonalosti, která nám umožnila stát se samostatným a úspěšným člověkem. Každá bytost chce být úspěšná, zdokonalovat se a prosadit své schopnosti a dosáhnout uspokojení. Zdokonalujeme se především při úspěšném řešení problémů. Komu stále rodiče pomáhají, ten jistě bude mít problém při osamostatnění se. Řešíme především to, co nám schází. Když nám nic neschází, tak si problémy hledáme nebo vymýšlíme. Když zvládneme vše, co se týká pouze nás samotných, to je rozvoj vlastních schopností, jejich uplatnění, získání dobrých znalostí a moudrostí, úspěšné plnění funkce, získání kreditu třeba ve formě peněz a jejich smysluplná výměna na to, co právě potřebujeme, pak řešíme vztahy.    
Každé poselství se týká právě vztahů. Jak se má člověk chovat, jak se má zařadit do společnosti, jak se má chovat ve vlastní skupině. Jsou to rady a doporučení nadčasové, na dlouhé období, nejlépe trvalé platnosti. Moje nadčasové rady?
Aspoň jednu: nevěřte tomu, že je pouze jediný bůh. Bohů je více, nejméně dva, jeden z lidí dělá poddané, druhý lidem dává moudrost, možnosti a schopnosti. Jeden ukazuje lidem jednu cestu, jiný dává volbu. Kdo nechce hledat boha a pomoc v duchovním světě hledá, ať se obrací "k silám, které mu pomáhají", nemusí je oslovovat žádným jménem. Nejlépe je každému mezi svými, jen vědět jaký jsem a kam patřím. Ať jsi kdokoli a patříš kamkoli, vždy si můžeš najít své souvěrce a svého boha.