lg_nv_mb.jpg (7127 bytes)

Nové zásady pro Zlatý věk

lg_zlaty_vek.jpg (7937 bytes)

Mladá Boleslav 23. října 2011

lg_medy.gif (2537 bytes)

16
17
18

Duchovní dimenze:
1. hmota a živly (země, vzduch, voda a oheň)
2. planeta a příroda
3. inteligentní zvířata (domácí a totémová)
4. člověk (muž a žena)
5. skupina (malá i velká)
6. tvůrčí duchovní svět

Všechny dimenze mají vlastní spiritualitu. Všechny úrovně inteligentní dimenze (zde 3. až 6.) mají vlastní subjekt, vlastní soukromí a vnější vztahy.
V soukromí a ve vnějších vztazích jsou jiná pravidla jednání. To je základem dělené moci. Každý subjekt má své území a na cizím území je hostem. Každý subjekt na vlastním území realizuje správní moc.

Skupiny: rodina, rod, kult, archetyp, region, národ, subkontinent a kontinent. Celosvětová skupina a správa je pouze ve formě duchovní. Mocenské a správní vztahy mezi planetami nejsou dovoleny. Spolupráce a společná cesta mezi kontinenty a planetami je založena na předávání zkušeností a volného pohybu duchovních bytostí.

Každá inteligentní bytost má svůj domov a spolu s tím právo se do svého domova kdykoli vrátit a to i z jiné planety. Domovem se rozumí skupina původu a její region.

Každá skupina má svoji vlastní spiritualitu založenou na vlastních členech, zejména s autoritou svého zakladatele. Základní duchovní skupinou je kult, sdružuje rodiny a rody. Na jednom území působí společně více kultů. Každý kult předepisuje svým členům vlastní rituály, priority a hodnoty, etiku a životní styl. Každý kult a každá skupina má vlastní hierarchii a kariérní řád. Vyšší skupina svými vnitřními vztahy a předpisy upravuje vztahy mezi vlastními menšími skupinami a subjekty. Členové jednoho kultu se nazývají souvěrci.

Ve všeobecné komunikaci se ruší hierarchie na základě moci a síly argumentu. Základem a smyslem komunkace je dosažení shody a dohody.
Shoda a dohoda je základem harmonie ve všech vztazích. Dohodu nelze porušit, ale lze ji vypovědět a změnit.
Spory mezi subjekty řeší vlastní subjekt vyšší v roli smírčího arbitra ve snaze najít řešení sporu a dosáhnout shody a dohody.

Každý subjekt má vlastní identitu a funkci. Identitu (název, jméno) nelze měnit, zaniká spolu se zánikem subjektu. Každý subjekt má v rámci celé společnosti svůj vlastní kredit. Na kreditu závisí jeho existenční možnosti.