Rememore al la ĉeĥoslovaka radio-elsendado

Verda Stacio

Brno 1927-1937  -  Praha 1945-1950Ĉefpaĝo

Heredaĵo

 

Historio de la elsendoj

 

Elsenditaj programoj

 

Fotogalerio

 

Radio Praha 1962-1967 kaj Radio Bratislava 1968

 

Konservitaj verkoj


 

 Konserviĝis jenaj materialoj pri Verda Stacio

Inter la militoj

 • Verda Stacio - Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka Radio (1937)

 • Jiří Mahen: Lunatika, tr. J. V. Šamla (1934, stencilita)

 • Polách-Žalman (= Kožík): Sur rozoj sternite, tr. J. V. Šamla (1935, stencilita)

 • Arkadij T. Averĉenko: Forta karaktero - Silentema najbaro, tr. J. V. Šamla (1938)

 • Eduard Bass: Forlasita, tr. J. V. Šamla (1938)

 • Radiojournal Brno (diversaj numeroj, stencilita)

 • Karel Čapek: Blanka malsano, tr. T. Kilian (1938)

Post la milito

 • Karel Toman: Septembro, tr. T. Pumpr (1946)

 • Karel Havlíček Borovský: Sturno, poeto kaj azeno sub tilio, tr. T. Pumpr (1946)

 • Pavel Kohout: Invado, tr. T. Pumpr (1946)

 • Jaroslav Křička: La unuaj sopiroj, tr. T. Pumpr (1946)

 • Josef Václas Sládek: Estis ni kaj estos, tr. T. Pumpr (1946)

 • Jaroslav Seifert: Barikado el florantaj kaŝtan–arboj, T. Pumpr (1946) .

 • Vítězslav Nezval: Edison, tr. T. Pumpr (1946)

 • Bedřich Smetana: Kanto pri alaŭdo el la opero La Kiso, tr. T. Pumpr (1946)

 • Kohout kaj Kaplan: Kanto de Ĉeĥoslovaka radio, tr. T. Pumpr (1947)

 • Karel Sabina - Vilém Blodek: En la puto, tr. T. Pumpr (1948, stencilita)

 • Miloš Šrámek: Gasto en noktomezo, tr. T. Pumpr (1948)

 • Dr. Maštálko: Ĝis la plej alta celo!, Tr. T. Pumpr (1948)

 • Karel Hynek Mácha: Kial krii, tr. T. Pumpr (1948)

 • František Kožík: Gracoplena Jesu-infano de Praha, tr. T. Pumpr (1948)

 • Olga Horáková: La epizodo komencas, tr. A. Slanina (1949, stencilita)

 • Jiří Wolker: Fabelo pri milionulo, kiu forŝtelis la sunon, tr. T. Pumpr (1949)

 • Miloš Kareš: Ĉeĥa Betlehemo, tr. T. Pumpr (1949)

 • Zdeněk Jirotka: Steloj super maljuna gardanto, tr. T. Pumpr (1949)

 • Karel Sabina - Bedřich Smetana: Vendita fianĉino, tr. T. Pumpr (1950, stenclita)

 • Jaroslav Kvapil - Antonín Dvořák: Najado, tr. T. Pumpr (1950)

 • Pablo Neruda: Tial gardu vin, soldato, tr. T. Pumpr (1950)

 • Vilém Mrštík: Maja fabelo, tr. T. Pumpr (1950)

 • Antonín Dvořák: El Bibliaj kantoj, tr. T. Pumpr (1950)

 • Antonín Fencl: La enigmo en la verko de Ŝekspir – Bohemio sur bordo de maro, tr. T. Pumpr (1953)

 • sonkazedo: Najado, kantas M. Tauberová, B. Blachut, K. Kalaš, komenton legas Karel Höger

Interesan informon alportas la retejo pri la historio de Ĉeha Radio, nome ke konserviĝis ankaŭ sonregistraĵo de la opero Caro kaj ĉarpentisto de Gustav Albert Lortzing (1801-1851).


Novaj kontribuoj

 

Sonregistroj

 

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro